Tietosuojaseloste

Hieronta ja lihashuolto

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Rekisteriselostetta on päivitetty 27.8.2018

1. Rekisterin pitäjä

Nimi
Hieronta ja lihashuolto Juha Hiltunen

Osoite
Sinipyrstöntie 3
90450 Kempele

Muut yhteystiedot
hierontahiltunen@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Juha Hiltunen

Osoite
Sinipyrstöntie 3
90450 Kempele

Muut yhteystiedot
0442761762

3. Rekisterin nimi

Hieronta ja lihashuolto Juha Hiltusen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilötiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite
  • Asiakkaan hoitoon olennaisesti liittyvät terveystiedot, sekä
  • hoidon toteutus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Lisäksi rekisteri sisältää asiakaskäynnin aikana esiin tulevat hoitoon olennaisesti liittyvät asiat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin lisättyjä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin Suojauksen periaatteet.

A. Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterin ylläpitämiseen tarkoitettu tietokone on suojattu virustorjunnalla ja asiakastiedot ovat salasanan takana.

10. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi kieltää käyttämästä tietoja muuhun kuin hoitosuhteen ylläpitämiseen.